Sjukdomar

Det finns ett antal sjukdomsrisker som hundar från medelhavsländerna utsätts för och som inte förekommer i Sverige. Ibland kan den sjukdomsalstrande organismen finnas vilande hos hunden och det går ej påvisa vid tester.

Om en hund mot förmodan anländer med en sjukdom till Sverige som hundrondellen inte haft kännedom om så gör vi allt i vår makt för att hjälpa till med kostnaderna för eventuella veterinärbesök och behandlingar. Då vi har begränsade resurser är det viktigt att ni kontaktar oss snarast så ni kan få ev godkännande om vi kan stå för en del av era kostnader.

Nedan finns lite kort att läsa om några av de vanligaste sjukdomarna. Vill du läsa mer besök Jordbruksverkets eller Statens veterinärmedicinska anstalts (S.V.A.) webbsidor.

Informationen kring sjukdomarna nedan är främst hämtad från S.V.A.:s webbplats.


Monocytär Erlichios


Inkubationstid

1vecka upp till år.


Symptom

Symtom på akut sjukdom kan ses inom tre veckor efter det att hunden infekterats av en brun hundfästing. Hos en del hundar ses även en mycket allvarlig kronisk form, som oftast inte går att bota. Symtom till följd av en kronisk form av monocytär ehrlichios kan uppkomma flera månader, eller till och med flera år, efter det att hunden infekterades. Typiska symtom hos hundar som insjuknar i monocytär ehrlichios är feber, blödningar och trötthet. Hunden kan magra av. Anemi (dvs. brist på röda blodkroppar) är vanligt. Hundens immunförsvar påverkas och ofta tillstöter även av andra typer av infektioner.


Orsakas av

Sjukdomen orsakas av en bakterie som infekterar en viss typ av de vita blodkropparna. Många hundar har antikroppar i blodet utan att utveckla sjukdomen. De har alltså blivit bitna av en infekterad fästing utan att insjukna.


Smittorisk

Smittan sprids med den bruna hundfästingen som inte finns i Sverige, tack vare vårt kalla klimat. Ehrlichia smittar alltså inte mellan hundar.


Behandling

Diagnos ställs genom blodprov. Snabbt tillfrisknande vid rätt behandling (antibiotika) i akut skede.




HundRondellens hundar är testade mot monocyrär erlichios och behandlas vid behov.