Sjukdomar

Det finns ett antal sjukdomsrisker som hundar från medelhavsländerna utsätts för och som inte förekommer i Sverige. Ibland kan den sjukdomsalstrande organismen finnas vilande hos hunden och det går ej påvisa vid tester.

Om en hund mot förmodan anländer med en sjukdom till Sverige som hundrondellen inte haft kännedom om så gör vi allt i vår makt för att hjälpa till med kostnaderna för eventuella veterinärbesök och behandlingar. Då vi har begränsade resurser är det viktigt att ni kontaktar oss snarast så ni kan få ev godkännande om vi kan stå för en del av era kostnader.

Nedan finns lite kort att läsa om några av de vanligaste sjukdomarna. Vill du läsa mer besök Jordbruksverkets eller Statens veterinärmedicinska anstalts (S.V.A.) webbsidor.

Informationen kring sjukdomarna nedan är främst hämtad från S.V.A.:s webbplats.


Leptospiros


Inkubationstid

1-2veckor.


Symptom

Hos människor uppträder det ofta som en influensaliknande symtom, men också som en livshotade sjukdom med blödningar/skador på levern och njurar. Husdjur som drabbas av leptospiros kan uppvisa varierande sjukdomsbild. Nötkreatur får oftast feber, blod i urinen, anemi och gulsot m.m.


Orsakas av

En grupp leptospiralbakterier som vissa i njurarna på vissa djurarter och utsöndras med urinen. De vanligaste djuren är smågnagare, hund, nöt och gris.


Smittorisk

Sprids via infekterat urin från djur som är kroniskt infekterade oftast via råttor och andra smågnagare. Kontaminerat vatten, lera och fuktig mark.


Behandling

Diagnosen fastställs via blodprov och kan behandlas med antibiotika eller vaccination i förebyggande syfte.
HundRondellens hundar är vaccinerade mot leptospiros.