Sjukdomar

Det finns ett antal sjukdomsrisker som hundar från medelhavsländerna utsätts för och som inte förekommer i Sverige. Ibland kan den sjukdomsalstrande organismen finnas vilande hos hunden och det går ej påvisa vid tester.

Om en hund mot förmodan anländer med en sjukdom till Sverige som hundrondellen inte haft kännedom om så gör vi allt i vår makt för att hjälpa till med kostnaderna för eventuella veterinärbesök och behandlingar. Då vi har begränsade resurser är det viktigt att ni kontaktar oss snarast så ni kan få ev godkännande om vi kan stå för en del av era kostnader.

Nedan finns lite kort att läsa om några av de vanligaste sjukdomarna. Vill du läsa mer besök Jordbruksverkets eller Statens veterinärmedicinska anstalts (S.V.A.) webbsidor.

Informationen kring sjukdomarna nedan är främst hämtad från S.V.A.:s webbplats.


Leichmanios


Inkubationstid

Kan ligga latent hos hunden i flera år.


Symptom

Kan uppkomma relativt snart efter infektionstillfället, eller först efter en längre tid (upp till flera år) efter det att hunden infekteras via ett myggbett. Första tecknet på leichmanios brukar visa sig i from av små sår eller torr fjällig hud i ansiktet. Hunden börjar avmagra, få feber, svullna lymfknutor och hela immunförsvaret försvagas. En hund som har haft leichmanios en längre tid brukar få problem med stelhet samt svaghet i bakbenen.


Orsakas av

En parasit som sprids via myggor (sandmyggor, fjärilsmyggor) till både djur och människor. Dessa myggor finns inte i vårt kalla klimat i Sverige men de trivs framför allt i länderna kring Medelhavet.


Smittorisk

I de allra flesta fall krävs det ett stick från en infekterad sandmygga för att en hund eller människa skall kunna smittas. Det kan även i extrema fall smitta via indirekt kontakt med infekteras blod.


Behandling

Diagnos ställs genom blodprov och biopsier. Infektionen leder hos hund som regel till obotlig, allvarlig systemsjukdom som kräver upprepad - livslång behandling. Två typer av preparat används till hund i Europa; ett som injiceras (meglumin antimonat) och ett som ges i form av tabletter (allopurinol). Allopurinol finns i Sverige.
HundRondellens hundar är blodtestade mot leichmanios och en infekterad hund tas inte till Sverige. Testet ger inte alltid utslag för sjukdomen då den kan ligga latent hos hunden i flera år. Det finns också en liten risk att hunden blir biten av en smittad mygga efter blodtestet, i vänta på resan till Sverige.