Sjukdomar

Det finns ett antal sjukdomsrisker som hundar från medelhavsländerna utsätts för och som inte förekommer i Sverige. Ibland kan den sjukdomsalstrande organismen finnas vilande hos hunden och det går ej påvisa vid tester.

Om en hund mot förmodan anländer med en sjukdom till Sverige som hundrondellen inte haft kännedom om så gör vi allt i vår makt för att hjälpa till med kostnaderna för eventuella veterinärbesök och behandlingar. Då vi har begränsade resurser är det viktigt att ni kontaktar oss snarast så ni kan få ev godkännande om vi kan stå för en del av era kostnader.

Nedan finns lite kort att läsa om några av de vanligaste sjukdomarna. Vill du läsa mer besök Jordbruksverkets eller Statens veterinärmedicinska anstalts (S.V.A.) webbsidor.

Informationen kring sjukdomarna nedan är främst hämtad från S.V.A.:s webbplats.


Kennelhosta


Inkubationstid

5-10dagar.


Symptom

Akut insättande hostattacker. Hundarna hostar ibland så att de får kväljningar och kan få upp vitt slem. Djurägaren tror ibland att hunden satt något i halsen. Ofta har hunden också en kort febertopp i samband med starten av hostan.


Orsakas av

Virus, bakterier och mycoplasma.


Smittorisk

Mycket stor. Sprids via nos-nos kontakt, hosta/nysning, gemensamma matskålar eller föremål som hunden har i munnen.


Behandling

De flesta hundar med kennelhosta tillfrisknar utan behandling eller efter behandling med enbart hostdämpande medicin från veterinär. Hunden behöver lugn och ro och ska inte ansträngas under eller direkt efter sjukdomsperioden. Provtagning sker genom bakterieodling. Vaccination mot kennelhosta ingår i trippelsprutan mot HHC, valpsjuka och parvo men en vaccinerad hund är aldrig 100 % säker.
HundRondellens hundar är vaccinerade mot kennelhosta.