Sjukdomar

Det finns ett antal sjukdomsrisker som hundar från medelhavsländerna utsätts för och som inte förekommer i Sverige. Ibland kan den sjukdomsalstrande organismen finnas vilande hos hunden och det går ej påvisa vid tester.

Om en hund mot förmodan anländer med en sjukdom till Sverige som hundrondellen inte haft kännedom om så gör vi allt i vår makt för att hjälpa till med kostnaderna för eventuella veterinärbesök och behandlingar. Då vi har begränsade resurser är det viktigt att ni kontaktar oss snarast så ni kan få ev godkännande om vi kan stå för en del av era kostnader.

Nedan finns lite kort att läsa om några av de vanligaste sjukdomarna. Vill du läsa mer besök Jordbruksverkets eller Statens veterinärmedicinska anstalts (S.V.A.) webbsidor.

Informationen kring sjukdomarna nedan är främst hämtad från S.V.A.:s webbplats.


Ringorm


Inkubationstid


Symptom

Avgränsade, cirkulära, delvis hårlösa partier 1-4 cm i diameter. Klåda och avbrutna hårstrån är mycket vanligt. Förändringen är oftast fjällande med pulverliknande hud. I ytterkanterna bildas en rodnande ring beroende på inflammationen.


Orsakas av

Svampinfektion.


Smittorisk

Smittar mellan djur och människor samt människa till djur.


Behandling

Svampinfektioner kräver oftast lång behandling. Både lokalt med salvor, liniment, badlösningar m.m. och allmänt med hjälp av receptbelagda läkemedel som Fungoral och Imaverol.