Adopterade hundar

Samtliga hundar nedan har fått nya hem och finns redovisade för det år och månad de adopterats. Du kan även klicka på respektive hund för att få ytterligare information om den.


Februari 2018


Januari 2018


Antal adopterad hundar år 2018: 13